a magnifying glass
Dansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde